Aug 14, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
Họa SAY TRĂNG - Thơ Lạc Thủy ÐQB
HUỆ THU

Rượu uống bao giờ đã bảo say ?
Học đòi cô nhắc (cognac) cũng trưng bày !
Thi tiên vốn thấy hằng trăm bát
Tửu lượng thì mình cũng một tay !
Xin uống tưng bừng cho chất ngất
Cứ “dzô” túy lúy chẳng lung lay
Huệ Thu mong mỏi chư huynh đệ
Chẳng thể nào quên bửa tiệc này.

Huệ Thu

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003