Aug 14, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
MỘT SỰ NHỊN CHÍN SỰ LÀNH, họa thơ Lạc Thủy DQB
HUỆ THU
Xưa nay trông bác vốn hiền lành
Thì nói làm gì chuyện tục thanh
Trong cõi văn minh đi thật vững
Theo đường tiến bộ vượt cho nhanh
Mối thù đất nước càng đau thắt
Cái nợ sông hồ cứ nhẹ tênh
Lưu lạc nay ta còn có bạn
Sợ chi trăm thác với ngàn ghềnh

Huệ Thu

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003