Oct 01, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
KHIÊM NHƯỜNG
DIỆU TẦN NGUYỄN TINH VỆ
Thơ văn, nghệ thuật giống hương hoa
Kịch, hoạ bao la tựa lụa là
Thù bạn, tròn xoe coi trái ấu
Thương nhau, bổ chín chỉ chia ba
Lỡ lời, im tiếng là xin lỗi
Ðộ lượng khoan dung ấy mới là.....
Ứng xử đời nay, ai tối hảo?
Xin đừng khe khắt bạn bè xa

NGƯỢC VẬN

Xin đừng khe khắt bạn bè xa
Xử thế khoan dung ấy mới là...
Thi hữu trượng phu, nên xoá sạch
Văn nhân quân tử, phải bỏ qua
Gặp nhau ngoài nước, ôm nhau chứ!
Cách biệt quê hương, đấm đá à?
Khiêm nhượng, rộng tình ai cũng quý
Hay gì oán giận, héo muôn hoa!!

Diệu Tần Nguyễn Tinh VệCreated by Hiep Nguyen, Sept. 2003