Aug 14, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
THU, xướng họa Huệ Thu và Hoàng Mỹ Hương.
HUỆ THU

Gió đuổi lá vàng ,tôi đuổi thơ
Chiều nay Thu đến đẹp không ngờ !
Buồn không thèm đứng bên hiên đợi
Vui chẳng trông mong trước cửa chờ !
Lòng nhủ thôi sen lìa ngó ý ,
Tình vương con nhện nối đường tơ ...
Ngửa tay hứng chút trời sương khói,
Ô mặt sông kia sao ngẩn ngơ ?

Huệ Thu

 

THU XƯA

(Hoạ vận bài THU của Huệ Thu)

Chốn ấy tôi về, nhặt chút thơ
Ôi thu ngày cũ, có đâu ngờ
Mây giăng ngập cõi khung trời nhớ
Gió vọng hằng đêm bến nước chờ
Cách một dặm đường không tỏ ý,
Xa bao con suối lại vương tơ !
Chiều nay cây đã thay màu áo
Thấy lá vàng rơi chợt ngẩn ngơ …

Hoàng Mỹ Hương


 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003