Jul 12, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
ÐỐI BÓNG
TYNA BÙI TUYẾT NGA
Heo hút hồ Gương, đêm vắng ngắt
Một mình thơ thẩn đếm ưu tư .
Mây khép, trăng nhoà, sương bảng lảng
Cây cỏ sạc sào, đêm hoang vu .
Ngày đi vấp bước phiêu du
Mới hay chưa thoát ngục tù bao la .
Đối hồ Gương bóng nhìn ta :
- Đêm sầu quạnh quẽ, sao ra chốn này
Người chưa dứt kiếp đoạ đày
Bên hồ than thở ai hay cho mình ?
- Bóng ơi, có hiểu cho hình ?
Miệt mài Trời nọ vô tình thế thôi
Lúc đi đeo chí giúp đời
Giữa đường đã nếm mùi vôi cay nồng ..

Bóng rằng :

- Cắm cúi giả ngây, nhịn nhục cho hay .
Mặt trời chiều phải chếch về tây
Nhọc xác gì mong thay mong đổi .
Chi bằng cứ nằm im vũng tối
Mắt cho tinh, tai cho rõ thế thời
Càng vấp, tim gan càng cứng cỏi
Càng dài, ý chí vững thép gan .
Ao tù còn núp rồng vàng
Rừng hoang còn ẫn phụng hoàng đợi xuân .
"Thượng bất oán thiên, hạ bất vưu nhân "
Giữ cho cao vòi vọi tinh thần
Trăm năm nhẹ áng phù vân
Giữ khi nhắm mắt lòng trần an nhiên .

Ta cười thế sự đảo điên
Ta cười cho nỗi ưu phiền vỡ tan ...

TyNa BÙI TUYẾT NGA

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003