Jul 09, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
GIỮA DÒNG
SƯƠNG MAI

Buông chèo ngó cánh hoa trôi, 
Lênh đênh sóng nước biết rồi dừng đâu?
Thương hoa gửi một lòng sầu,  
Ngẫm mình cũng cánh hoa Ngâu giữa dòng .  

SƯƠNG MAI


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003