Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
BÓNG MÂY KIM CỔ (Xướng)
HỒ TRƯỜNG AN

Một bước đường qua, một bước đau
Hiện trong giếng mắt bóng mây sầu
Sóng đời đưa đến trò vân cẩu
Tiếng hát vọng vào cuộc bể dâu
Lỡ vướng cỏ gai trên đất loạn
Hoài thương lan quế chốn rừng sâu
Ngư ông ngồi mãi bờ nhân thế
Trăng dưới đáy mồ vẫn thả câu.

HỒ TRƯỜNG AN


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003