Jul 07, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
NHÌN MƯA NHỚ HUẾ
VI VI
thoáng động dông mù lạc đến đây
cho người cúi lặng mắt tươm cay
lăng cô bão táp, đền hoang phế
vĩ dạ phong ba, phố sạt lầy
đập đá khô cằn sương bảng lảng
hương giang vẩn đục gió gây gây
nhìn mưa nhớ huế ôi buồn quá
rỉ rả rơi rơi suốt mấy ngày

Vivi 

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003