Jul 09, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
BLUE SEA OF WISDOM, Dịch Thơ TUỆ SĨ
TYNA BÙI TUYẾT NGA

In memory of the late venerable nuns , esp. of the Venerable Ni truong Thich nu Tri Hai*
( Inspired by a poem by the Venerable Thich Tue sy )
Translated by TyNa BUI TUYẾT NGA.

Frail petals fall off, gone with the Stream Impermanent
Bodhi minds return to the Never-Receding Place
White clouds still floating placidly in the firmament
Blue Sea of Wisdom still immense as the outer space
Bright candlelight suddenly blows out, bare hands let all go
To merge with moonlight covering, piercing through nets of leaves
Coming and going .. like the tidal waves high then low
Of worldly dreams, you have no regrets to take leave
May silent prayers now soothe our mundane sorrows …

Tyna BÙI TUYẾT NGA

* Thích Nữ Trí Hải tên thật là Tôn Nữ Phụng Khánh, Giảng sư
Trường Quốc Gia Hành Chánh Saigon. dịch thuật nhiều tác
phẩm giá trị của Văn học Mỹ, đặc biệt là cuốn Bắt Trẻ Ðồng
Xanh v.v...Người xuất gia từ năm 1972, viên tịch ngày 07
tháng 12 năm 2003 tại Saigon.


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003