Jul 12, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
TRĂNG MỘNG,THI PHẨM THỨ BA CỦA SƯƠNG MAI

- TRĂNG MỘNG, Suối Hoa xuất bản năm 2000, dày 386 trang, hình bìa của họa sĩ Huỳnh Minh Chí.

Tác giả là một trong những nhà thơ có sức sáng tác
mạnh mẽ và đều đặn nhất...

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003