Aug 14, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
XIN GỬI THÊM MỘT BÀI (Xướng), KHÔNG DÁM (Họa) của Bùi Tiến
HUỆ THU
Các bạn làm gì có Tự Do !
“Vợ Ta” tuy vậy vẫn là to !
Viết hưu viết vượn thêm ràng buộc
Khóc gió than mây khéo tẽn tò
Cái vạ văn chương không phải nhỏ
Tấm lòng nhân hậu lấy gì đo ?
Các huynh thể tất cho tôi nhé
Mỗi kẻ đi riêng một chuyến đò

Huệ Thu

Không Dám
(Họa XIN GỬI THÊM MỘT BÀI)

Quả thật đàn ông thiếu tự do
Nhưng mà lại được cái mồm to
Chăng thì hăng hái điều xông xáo
Chớ lại ngây ngô chuyện tẽn tò
Cứ tưởng cơi trầu là khó tính
Nào hay đáy giếng thật khôn đo
Có duyên xướng họa dù hay dở
Thể tất chuyên e khẳm mấy đò

Bùi TiếnCreated by Hiep Nguyen, Sept. 2003