Aug 12, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
GỬI CÁC THI HUYNH, ÐỆ, MUỘI...
HUỆ THU
Hôm trước Huệ thu có nhận dược mấy cái Mail , không ký tên người gửi, và mắng hỏi sao lại đi Xướng họa thơ với những người có vợ ? Như thế là không đàng hoàng, HT có than phiền trên Net và được thi hữu Thiên Tâm gửi cho bài thơ an ủi, HT xin đáp họa :

Họ bảo rằng tôi rắc rối thơ
Họa nên chỉ chọn bọn trai tơ !
Tự do như thế thành vô sự
Bó buộc nhiều khi lắm bất ngờ
Bởi vậy tôi buồn không họa nữa
Vậy thì bạn trách có sao cơ ?
Cái mồm thiên hạ nghe ghê quá
Thôi nhé từ nay chịu cuốn cờ !

Huệ thu

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003