Aug 14, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
CÓ CÒN CHI, họa thơ Thiên Tâm (1)
HUỆ THU
Làm thơ chơi chớ có làm chi
Từ thuở xuân xanh đến lỡ thì...
Lắm lúc làm xong, mình chẳng hiểu
Nhiều khi chưa đọc, có người si!
Nữ Oa vá được bao trời biển
Thi sĩ chờ chăng một nữ nhi?
Cũng nghĩ ai thương thì đáp tạ
Nào hay ai đó chẳng ra gì!

2,

Trăm năm trần thế chẳng là gì...
Tội nghiệp chỉ buồn phận nữ nhi!
Trưng Trắc ba năm rồi cũng hết
Lệ Xuân một thuở chẳng ai si
Thơ văn hay bởi rằng như rứa
Ngôn ngữ buồn ơi vậy với thì...
Ghép chữ mà chơi cho có chữ
Gặp ai chê “lỏng” có còn chi?

Huệ thu


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003