Aug 12, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
CÓ CAN GÌ, họa thơ Thiên Tâm (2)
HUỆ THU
Viết làm chi, họa để làm chi ?
Sao cứ vùi đầu mấy vận thi
Tài tuấn cũng nhiều tay điệu nghệ
Văn chương sao lắm kẻ mê si
Vẫn là hán tử là quân tử
Chẳng cứ nam nhi hoặc nữ nhi
Bốn bể bọn mình nhiều bạn hữu
Chê bai mặc họ có can gì

Ác ý xem ra chẳng ích gì
Mặc dầu bác vốn nợ thê nhi
Còn là cốt nhạc là tâm thánh
Vẫn cũng nòi tình vẫn khách si
Vui với anh em vài câu tếu
Họa cùng bè bạn mấy câu thi
Nối điêu xin bạn đừng mai mỉa
Hay để mà chi, dở để chi ?

Huệ Thu


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003