May 29, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Sinh hoạt văn học-nghệ thuật
PHÂN ƯU Với Nhà văn NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG và tang quyến.


PHÂN ƯU

vô cùng xúc động khi hay tin:

Phu quân nhà văn NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG, Chủ nhiệm tạp chí CỎ THƠM
ROBERT ALTON SENSER
tạ thế sáng ngày 29 tháng 7 năm 2015 tại Washington D.C

Hưởng thọ 93tuổi

Thành thật chia buồn với Chị NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG cùng Tang Quyến.

Việt Bằng, Dương Huệ Anh, Kim Vũ, Sương Mai & Ban Biên Tập www.vietbang.com


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003