Jul 16, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Sinh hoạt văn học-nghệ thuật
Nắng Thu. - Nguyễn Thượng Dực

 

Mùa thu ươm nằng chiều tà

Hương trời kỷ niệm lụa là dáng em

Khi hương tình cũ lên men

Đam mê một thủa hờn ghen yêu người.

                            Nguyễn Thượng Dực

 

 

 

 

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003