Jul 16, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Sinh hoạt văn học-nghệ thuật
Bài Cuối - Đặng Hiền

Không bắt đầu cũng không đoạn thôi
Mai tôi nhớ màu xanh đồng nội
Ngày em đến cuối mùa mưa tới
Nắng chợt buồn và hồn lá chơi vơi

Con đường gió lòng em mới lớn
Tôi quê hương bỏ lại bên đời
Đêm trong mắt mai về có gặp
Em đi rồi trời mưa không thôi.

 

Đặng Hiền - 1997

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003