Mar 29, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Sinh hoạt văn học-nghệ thuật
PHÂN ƯU cùng gia đình Bác sĩ NGUYỄN THANH GIẢN.

PHÂN ƯU
vô cùng xúc động khi hay tin:

ĐỒNG MÔN
Bác sĩ NGUYỄN THANH GIẢN
Pháp danh QUẢ THANH
Vừa tạ thế sáng ngày 16 tháng 5 năm 2015 tại Thành phố Fairfield California
nhằm ngày 28 tháng 3 năm Ất Mùi
Hưởng thọ 76 tuổi

Thành thật chia buồn cùng Tang Quyến.
Nguyện cầu cho Hương Linh Cố Bác sĩ NGUYỄN THANH GIẢN sớm được tiêu diêu nơi Miền Cực Lạc

Việt Bằng, Dương Huệ Anh, Nguyễn Thượng Dực, Kim Vũ, Lê Qúy Thụ, Sương Mai & Ban Biên Tập www.vietbang.com
 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003