Jun 05, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
Metapoem
PHAN QUỲNH TRÂM

How do I describe nothingness
this vast emptiness of my soul?
How do I present absence
and cry out silence?

What's out there?
A war in Ukraine
A plane's gone missing
A tragedy for some
TV episodes for others

Half of the moon sticks her nose on my window
I'm lying on my bed
listening to Paravotti
singing Una Furtiva Lagrima
over and over again

thinking
whether or not
I should end my poem right at this moment

https://www.youtube.com/watch?v=1MFnSZ1GPMU&feature=youtu.be

----------------------------------------------
Làm sao diễn tả được cái Không
Cõi Trống thật lớn trong hồn mình?
Làm sao hiện hình được cái Vắng
Và cất lên tiếng gào im lặng?

Có gì ở ngoài kia?
Chiến tranh ở Ukraine
Một chiếc máy bay mất tích
Bi kịch của người này
Phim tập truyền hình cho những kẻ khác

Một nửa vầng trăng dí mũi vào cửa sổ
Tôi nằm trên giường
Nghe Paravotti
Hát đi rồi hát lại
Una Furtiva Lagrima

Nghĩ
không biết tôi có nên
chấm dứt bài thơ ở ngay chỗ này không nhỉ.

PHAN QUỲNH TRÂM


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003