Jun 05, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
ĐÔNG THỌAI
CAO MỴ NHÂN

 
 Thu vãn ta về đốt lửa đông
Bếp vui hạnh ngộ khách tang bồng
Em ơi rượu đã bao lần rót
Là bấy nhiêu lần cạn chén không.
 
Dấu nhạn hồng phiêu bạt, phải đâu
Vết chân Đỗ Vũ vượt ngang cầu
Nước xưa soi mãi bờ non đợi
Đá hẹn còn nguyên chữ khắc sâu
 
Bạch tuyết thi, ngâm ngỡ hịch buồn
Khiến người chung thủy khổ tâm hơn
Nát lòng tỵ nạn, mong Xuân tới
Mai nở vàng tươi khắp ngả đường.

CAO MỴ NHÂN


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003