Jul 16, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
VÀI NÉT XUÂN
VI VI

(Xướng)

Xuân về cảnh vật lại đơm hoa
Tết đến chung vui gắng bảo hòa
Khách sảnh treo ngang đôi liễn đỏ
Thư phòng cắm dọc khóm đào hoa
Lề xưa góp sáng màu nhung gấm
Nếp cũ chu toàn sắc lụa sa
Tục lệ gia phong truyền giữ mãi
Dù nơi đất khách vẫn không nhòa
 
   VIVI  


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003