Jun 05, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
Phía trái
ĐẶNG HIỀN

 Khi thế giới không là con đường từ nhà đến sở
Và nhân loại không chỉ là những người cùng phố

Mạng lưới không gian
Có ước mơ thời đồ đá
Có Bội Cơ chờ đàn cổ tích
Tất cả nghệ sĩ vào viện bảo tàng

Câm lặng của biển
Chiếc vỏ sò từng nỗi niềm riêng
Thành phố quen
Chẳng có gì quen

Bài hát cho đêm
Cũng chỉ là nỗi buồn
Như những nỗi buồn nhiều năm
Trôi trên từng lời hát
Thất lạc nhau…

Sao lại là em
Người dạo đàn
Phiá trái…         

Đặng Hiền

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003