Feb 22, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
CHO EM NGƯƠI TÔI YÊU - LƯU DIỆU VÂN dịch thơ Jacques Prévert, chuyển ngữ HOÀNG CHÍNH
HÒANG CHÍNH

Tôi đến chợ chim muông
Mua về những cánh chim
Cho em
người tình của tôi
Tôi đi đến chợ hoa
Mua về những cánh hoa
Cho em
người tình của tôi
Tôi đến tiệm buôn sắt vụn
Mua về những xích xiềng
Xích xiềng nặng trĩu
Cho em
người tình của tôi
Rồi tôi đến chợ buôn nô lệ
Và tôi tìm em
Nhưng không tìm thấy
người tình của tôi
Pour toi mon amour

Jacques Prévert
(Paroles)

Je suis allé au marché aux oiseaux
Et j'ai acheté des oiseaux
Pour toi
mon amour
Je suis allé au marché aux fleurs
Et j'ai acheté des fleurs
Pour toi
mon amour
Je suis allé au marché à la ferraille
Et j'ai acheté des chaines
De lourdes chaines
Pour toi
mon amour
Et puis je suis allé au marché aux esclaves
Et je t'ai cherchée
Mais je ne t'ai pas trouvée
mon amour

— with Hoang Chinh.

 

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003