Aug 03, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
SO DÂY SÓNG GỢN ( trích
PHẠM THIÊN THƯ

 Tơ chùng tưởng cuốn mưa sa
Hiên Văn khép mở phên hoa khói trầm
bao năm vùi giữa cát lầm
như cành sen trổ trong đầm hạ xanh
Giờ Kiều lại nối âm thanh
thử đem sương gió tựu thành cung dây
Tiếng đàn rã liểu rời mây
Ngón tay dã hạc vờn bay dặt dìu
Hai hàng lau lách đìu hiu
Đồi phong lá gọi bóng chiều xác xao
Hạt đàn tấm tức nao nao
Suối tuôn mạch đá đau bào lòng non
Lơ thơ hoa trải đường mòn
Bâng khuâng ráng đỏ theo con nhạn về
Năm cung da diết đê mê
Nắng hoen thềm phấn, mây kề song hương
Ngón cong - đàn trổ nụ hường
Ngón xuôi - tơ rụng,hoa vương mấy dòng
Bước đàn cao thấp long đong
Dư ba tơ biếc mơ mòng liễu xanh
Lòng nào thoảng khói mong manh
Lệ rơi ánh mắt tan tành sầu oan
Lúc thì như điếng,như tan 
Lúc thì phiêu lãng như làn trầm bay
Hóa thân vào mấy cung dây
Lửng lơ mây nhạc,vơi đầy dòng thơ

  PHẠM THIÊN THƯ

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003