Jul 09, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
PHẠMNGỌC


 

Những tác phẩm đã xuất bản:
- Nỗi đam mê muộn màng (nxb HAT 1997)
- Tình cờ (thơ lục bát – nxb VT 1999)
- Tình yêu em chưa đủ tuổi nên buồn (nxb VT 2001)
- Mùa Khát Vọng (nxb Đà Nẵng – 2004)
- Cho những ngày mưa xa (nxb VT 2008)
- Hoa tím này và những mùa thơ (nxb TL 2012)


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003