Aug 03, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
HOANG
HÒANG CHÍNH

 

1

rừng em
con sóc ngủ ngồi
cành chen nhánh nhớ
lá vùi rễ quên
mù sương
con mắt tôi thiền
nam mô bồ tát
cuồng điên khóe cười
2
đi từ cái nhá nhem tôi
hoàng hôn tắm lạnh vũng người
hỏi han
ngày em, con sáo dạo đàn
bờ xưa áo mỏng tình tang giữa đời

3

rừng em
con sóc ngủ ngồi
con sâu ngủ đứng
mình tôi ngủ nằm

  HOÀNG CHÍNH

 

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003