Aug 03, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
Yêu người , con thơ
Đại Lãn NGUYỄN THƯỢNG DỰC

 

Yêu người
 
khi nào đem xác ta chôn
nhớ thay khúc nhạc chiêu hồn : tình ca
để khi ta hóa ra ma
vẫn còn nguyên vẹn lòng ta yêu người.
 
Đại Lãn  NGUYỄN THƯƠNG DỰC
 
 
CON THƠ
 
thật tình, em sợ nhà thơ
sống yên, thì chẳng bao giờ viết  hay
mà loạn thì lạc nhau ngay;
vắng anh, ai sẽ nuôi bày con thơ.
 
NGUYỄN HỮU NHẬT.

 

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003