Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
XUÂN THA HƯƠNG
HỒ TRƯỜNG AN

Mơ trở về thăm một bến xuân
Cùng ai nhắp lại chén tương phùng
Tìm người mắt sáng ngời sương ngọc
Gợi thủa hồn xanh biếc cỏ nhung
Ngút mắt, cố hương xa vạn dặm
Sẩy tay, hạnh phúc biệt muôn trùng
Gương hồ phẳng lặng còn đâu nữa?
Gió nổi làm xao đợt sóng rung.

Ðợt sóng rung theo cuộc nhiễu nhương
Bước chân xa mãi bến thiên đường
Ðầm đìa lệ ướt đời tang hải
Chất ngất sầu trên xuân viễn phương
Tóc trắng chửa phai cơn ác mộng
Tai bưng còn vọng tiếng sa trường
Tìm xuân gặp Tết trong vang bóng
Ðào rực ánh hồng, mai thoảng hương.

            HỒ TRƯỜNG AN


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003