Aug 03, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
TA VUNG VÃI MỘNG RỘNG CHỪNG BAO LA
HẢI PHƯƠNG

Rã thân ủ mục rủi may
lượng không trời đất khi đầy khi lưng
tro than ấm lửa reo mừng
ta vung vãi mộng rộng chừng bao la
 
HẢI PHƯƠNG


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003