Oct 01, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
XUÂN CỰU CẢM
CAO MỴ NHÂN

Ngoảnh lại sau lưng thấy bóng xuân
Mới hay thanh khí hóa tao phùng
Thơ tiên rực rỡ trao lời ngọc
Tình bạn chan hòa trải thảm nhung
Lưu xứ buồn chong về điệp điệp
Tha hương sầu lắng gợi trùng trùng
Tân niên cựu cảm càng thâm ý
Cho dẫu ngựa hồng loạn vó rung.

Loạn vó rung mà vẫn nhiễu nhương
Trách sao Xích Thố mãi quen đường
Người vừa cung chúc Xuân hồ hải
Tôi đã tôn phong Tết bốn phương
Tóc bạc thành thương màu tuyết trắng
Hồn phai mới tránh mộng miên trường
Ðông Quân cười mỉm: thơ hào sảng
Ðôi chút tâm tình cũng ngát hương.

CAO MỴ NHÂN


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003