Oct 01, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
NẰM KHÔNG, Nắm tay
Đại Lãn NGUYỄN THƯỢNG DỰC

Mai này anh sẽ ra ma,
liệu em dám rước vào nhà nữa không?
Hay là em lại kiếm chồng,
ôm cho đỡ sợ,  nằm không rợn người.

 Đại Lãn NGUYỄN THƯỢNG DỰC

 ____________

  Nắm tay
 khối óc chiếm cả cái đầu
chưa cạn quỷ kế, mưu sâu đã đầy!
trái tim chỉ bằng nắm tay
mà sao chuyển được vòng quay đất trời.
 
                                                                  Nguyễn Hữu Nhật

 

 

 

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003