Aug 03, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
HIỀN HƠN XƯA - HẦU YẾM
Đại Lãn NGUYỄN THƯỢNG DỰC
 
Xưa em còn trẻ mượt mà
hớ hênh một chút là tòa thiên nhiên.
Bây giờ Hoa giữa hàng hiên,
không còn ai ngắm, em hiền hơn xưa
 
Đại Lãn Nguyễn Thượng Dực

 -----------

hầu yếm

cảm công tôi đón với đưa,
dù che mặt nắng, ô mưa đội đầu,
em rước về làm người hầu
sai cởi dải yếm phía sau lưng trần..

nguyễn hữu nhật


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003