Jun 05, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
THÁNG CHÍN ƯỚT LÒNG
QUAN DƯƠNG

Khi không trời trở bất ngờ
Đang chang chang nắng bỗng mưa thình lình

Mây chiều tháng chín nhẹ tênh
Chào thu
Thả gió xuống miền trầm khuây

Mưa ôm nhau chạy từng bầy
Sau lưng gió bủa
sầu vây
mịt mờ
Ta hai con mắt chỏng chơ
Nhìn lên cuống hạ.
Lá chờ buông tay

Buồn xưa
đu vạt trang dài
Bao nhiêu năm lấm từ ngoài vào trong
Tháng chín khi khổng khi không
Mưa rơi bất tử
ướt lòng
lạnh chơi.

QUAN DƯƠNG

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003