Aug 03, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
MẦU TINH THỂ RỤNG DƯỚI CỒN BÃI KHUYA
HẢI PHƯƠNG

Bước ra rồi lại bước vào
tồn lưu biêng biếc biển dào dạt em
bước về cỏ rối chân quen
mầu trăng cổ độ ngọn đèn soi thân
 
Mùa thu lá hát nguyên ngôn
mầu tinh thể rụng dưới cồn bãi khuya
 
HẢI PHƯƠNG

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003