Jul 21, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
VẤN VƯƠNG
Đại Lãn NGUYỄN THƯỢNG DỰC

                    

Ta nghe đời chết từng ngày  
lòng ta thanh thản hồn say lạ thường
em ơi! vẫn nhớ, vẫn thương
xác đi hồn mãi vấn vương chân người.
 
    Đại Lãn  NGUYỄN THƯỢNG DỰC

------------

 

 

Ông già

 

Anh ngày trươc trẻ, yêu em
rượu say ngất ngưởng, lá nem hít hà
lất lây giờ bóng ông già
nhìn mây nhớ tóc, xem hoa nhớ người.

    NGUYỄN HỮU NHẬT

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003