Jul 21, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
TIẾNG NƯỚC TÔI, John emile yersin
Đại Lãn NGUYỄN THƯỢNG DỰC

 

Ngôn ngữ đa tình tiếng nước tôi,
nghe  Thơ từ thủa còn nằm nôi.
lờì ru cũa mẹ ôi thương quá!
sữa đẵm thơ tình ngấm máu tôi.
 
 Đại Lãn  NGUYỄN THƯỢNG DỰC
-----------

John emile yersin

 suốt đời ăn cháo, hái rau
núi cao lạc nẻo, rừng sâu bóng chìm
sinh ra là để đi tìm
một tình chung lớn hơn nghìn tình riêng.
 
 Nguyễn hữu Nhật

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003