Aug 03, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
CỎ XANH CÒN LẠI CHÚT THÀNH KHẨN CHO
HẢI PHƯƠNG

Hồn cổ  tháp níu cung ngang
máu xưong cọ vỡ tiếng đàn tiền thân
thiên thu dấu mịt trờì gần
đất xa xuống vực bước chân tròng trành.
 
Truy lùng náo nhiệt vô thanh
sắc không vọng gởi âm thành khẩn cho.
 
HẢI PHUƠNG

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003