Jan 29, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Sinh hoạt văn học-nghệ thuật
PHÂN ƯU cùng gia quyến nhà thơ Nguyễn Hữu Nhật

Được hung tin Nhà thơ
 
NGUYỄN  HỮU NHẬT
 
Đã thất lộc taị Oslo, Na Uy ngày 11tháng 12 năm 2014
 Thành kính phân ưu với chị Nguyễn Thị Vinh và gia đình
 
 
 
Nguyễn Thượng Dực, Việt Bằng, Dương Huệ Anh
 
Bạn cải tạo viết tặng anh :
 
Tên Anh có ánh mặt trời
chúc anh sạch nợ "đã đời" rong chơi
Túi Thơ để lại  tuyệt vời
Làm thơm Quê mẹ rạng ngời tiếng Nam
 
Nguyễn Thượng Dực
 
 
 
 
 

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003