Aug 03, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
CHUYẾN XE NGỰA QUA BẾN NGHÉ SỚM MAI
HẢI PHƯƠNG
Ngựa thồ lục lạc lưa thưa
thong dong thổ mộ âm xưa lạc loài
xe qua phố chợ sớm mai
bến sương phong tỏa dấu hài phồn hoa
 
    HẢI PHƯƠNG

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003