Aug 03, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
VẦNG TRĂNG CHÂU THỔ TRANG BÌA NGUYÊN NGÔN
HẢI PHƯƠNG
Em nằm tinh thể ra bông
càn khôn ra nụ phiêu bồng ra trăng
ta về trú cội tràng giang
ngồi nghe phế tích ra ràng bay xa.
 
Em hùn hạp dặm trường xa
bon chân ngựa mỏi vó tà dương khuya
em nằm cây trái xanh mùa
thổ ngơi thức giấc gió lùa áo khuya.
 
Ta về nhín lại mai kia
vầng trăng châu thổ trang bìa nguyên ngôn.
 
HẢI PHUƠNG  

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003