Jun 05, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
XUÂN VÀ TẾT THA HƯƠNG (Xướng), BỘI HOÀN họa
BẠCH VÂN Hợp Trọng Bùi
Tết lại về đây giữa tuyết sương
Với ta thao thức suốt đêm trường
Thầm mơ duyên cũ bên thêm cũ
Vọng tưởng hương xưa nơi cố hương
Nêu vút cao vời trên vạn nẻo
Pháo rền vang dội khắp muôn phương
Dư âm man mác lời non nước
Xuân thắm tình quê bao vấn vương

BẠCH VÂN H.T.B

Bài Họa XUÂN VÀ TẾT THA HƯƠNG

Xuân về thù tiếp sớm tinh sương
Ôn cố tri tân chuyện đoản trường
Tự nhủ khoan hòa cùng đất khách
Ðồng khuyên thành khẩn với quê hương
Chạnh lòng nhớ nước xa ngàn dặm
Cám nỗi thương nhà cách bốn phương
Ngày tháng thoi đưa thời cuộc chuyển
Tình này cảnh ấy mối tơ vương.

BỘI HOÀN Trương Hữu Diệp
Montréal (Québec, CANADA)Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003