Aug 03, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
VỌNG LIÊN ĐÀI, Chưa già
Đại Lãn NGUYỄN THƯỢNG DỰC

 

Bán thế yên trần dục hóa thân
Tử sinh bần phú  tổng phù vân.
Chân tâm nguyện biến Hoàng Hoa thụ
Ngưỡng vọng liên đài hưởng phúc tân
 
    NGUYỄN THƯỢNG DỰC

-----------

CHƯA GIÀ

 khi còn căng vải, đóng khung
tĩnh vật, phong cảnh, chân dung nuột nà,
núi non lượn dáng đàn bà,
biết mình mơ mộng chưa già hồn thơ.
 Nguyễn Hữu Nhật

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003