Aug 09, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
SÁ GÌ TIẾNG MƯA
VI VI
(Phỏng dịch theo thể ngũ ngôn
Il Pleure Dans Mon Coeur của Paul Verlaine)
VIVI

Lệ chảy trong tim tôi
Xem như mưa ngoài phố
Âm thanh bạc nhược đó
Có nhập được hồn tôi?
Ô tiếng mưa xào xạc
Trên nền đất mái hiên!
Khuấy con tim muộn phiền
Ôi mưa đang réo hát!
Mưa rơi bởi lẽ gì
Trong con tim lợm chán.
Sao? Quên chuyện bội phản!
Thì sầu này nghĩa chi.
Thật tồi tệ xiết bao
Nếu chẳng hiểu vì sao
Không tình không oán hận!
Bởi tim thừa khổ đau.

VIVI Oct. 03-2000

IL PLEURE DANS MON COEUR

Il pleure dans mon coeur
Comme il pleut sur la ville
Quelle est cette langeur
Qui peùnètre mon coeur?
O bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits!
Pour un coeur qui s’ennuie
O le chant de la pluie!
Il pleure sans raison
Dans le coeur qui s’eùcoeure
Quoi? Nulle trahison!
Ce deuil est sans raison.
C’est bien pire peine
De ne savoir pourquoi
Sans amour et sans haine
Mon coeur a tant de peine.

PAUL VERLAINE


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003