Jul 09, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
VÍ THỬ CHÀNG VỀ LẠI MỘT NGÀY
VI VI

Câu hỏi đáp giữa hai chị em.

Ví thử chàng về lại một ngày
Em cần phải nói chuyện chi đây?
-Nói rằng ai đó luôn chờ đợi
Ðến cuối cuộc đời hóa bụi bay.
Ví thử chàng ngơ ngẩn hỏi em
Không hề nhận biết đến tên em?
-Thì em tiếp chuyện như em gái
Có thể chàng buồn... em đợi xem.
Ví thử chàng hỏi chị ở đâu
Em đây khó biết trả lời sao?
-Trao chàng chiếc nhẫn vàng giao ước
Nín lặng cần chi nói tiếng nào.
Ví thử chàng luôn hỏi tại răng
Phòng như sa mạc lạnh như băng?
-Ðưa chàng bấc lụn đèn khô tắt
Và cánh cửa nầy đã mở toang.
Ví thử chàng tra em tới cùng
Khi vào lúc cuối chị lâm chung?
-Bảo rằng vẫn thấy chị cười mỉm,
Bởi sợ chàng rơi lệ não nùng...

VIVI

dịch Et S'il Revenait Un Jour của Maurice Maeterlinck

Et S’il Revenait Un Jour


Et s’il revenait un jour
Que faut-il lui dire?
-Dites-lui qu’on l'attendit
Jusquà s’en mourir.
Et s’il m’interroge encore
Sans me reconnaitre?
-Parlez-lui comme une soeur,
Il souffre peut- être...
Et s’il demande ou vous êtes
Que faut’il répondre?
-Donnez-lui mon anneau d’or
Sans rien lui répondre.
Et s’il veut savoir pourquoi
La salle est deserte?
-Montrez-lui la lampe eteinte
Et la porte ouverte.
Et s’il m’interroge alors
Sur la dernière heure?
-Dites-lui que j’ai souri
De ne peur qu’il ne pleure...

MAURICE MAETERLINCK

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003