Oct 01, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
THU MUỘN
Đại Lãn NGUYỄN THƯỢNG DỰC
 
 
Mười năm ôm ấp trong tay,                           
giờ thành xa lạ thế này thì thôi.
Đường về ngập lá rụng rơi,
nghe Thu réo gọi hồn tôi nhớ người.
 
 Đại Lãn  NGUYỄN THƯỢNG DỰC

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003