May 23, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Sinh hoạt văn học-nghệ thuật
Dương Nguyệt Ánh Không Phải Là Tác Giả Bài tựa là "Chồng Tôi" - DƯƠNG NGUYỆT ÁNH.

Kính thưa quý vị,

Gần đây có một bài viết tựa là "Chồng Tôi"  ký tên Dương Nguyệt Ánh hoặc Dương Ngọc Ánh đang được loan truyền rộng rãi qua Internet.  Có nhiều bản còn kèm cả hình của tôi nữa. Tôi, Dương Nguyệt Ánh, xin khẳng định KHÔNG phải là tác giả của bài này.

Gia đình chúng tôi cảm ơn sự hỏi han và thông cảm của bằng hữu gần xa.

 Kính nhờ quý vị chuyển lời cải chính này đến thân hữu khác.  Xin cảm ơn rất nhiều.

 Trân trọng,

Dương Nguyệt Ánh


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003