Mar 01, 2021   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
KHÓC HÀ QUÂN
Đại Lãn NGUYỄN THƯỢNG DỰC
Ngang cung thủa ấy cây đàn
Chiều nay im tiếng bàng hòang đứt dây.
Xôn xao bốn biển trời mây
Bao thi nhân khóc thương dây lìa đàn
    
Đại Lãn NGUYỄN THƯỢNG DỰC
 

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003