Jun 06, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
EM VỀ
MẠC PHƯƠNG ĐÌNH

Còn đây mt đoá ngâu vàng
anh xin dành l
i tng nàng..làm quen

sông H
ương xanh mt em hin
trăng soi thôn V
chút phin mun xưa
nón em nghiêng tu
i qua mùa 
Kim Long v
ng tiếng gà trưa d dành
em v
Bến Ng đường quanh
d
c Nam Giao ng li mình bâng khuâng
d
u tay chưa vy mt ln  
v
n nghe thao thc nhp chân em v ...

 mc phương đình

 

 
 
 
 

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003