Jun 17, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
TÌM
MAI NINH
một ngực chim tìm
một chim tìm ngực
một ngực tìm tim
một tim tìm hoàng
một hoàng tìm hạc
một hạc tìm mai
một mai ủ ngực trôi tìm biển        
một biển tìm nguồn rạc vốc đêm
 
Mai Ninh

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003