Aug 14, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
NHƯ NGỌN ĐÈN VỀ SÁNG
LÊ THỊ Ý
 Tiếng mõ vang xa, tiếng nhạc kinh
Người đi còn lại, suối thương tình
Ngày sau sông núi còn nhân dáng
Người sẽ đi, về, sẽ hiển linh
Người hòa thành tro bay bốn phuơng
Còn đây hào khí hơi thơĐường
Tình câu lục bát, bài năm chữ
Khói thuốc năm nào, nay khói hương
 
Người đã đi rồi, ai cũng đi
Mây xanh, xuân mộng có chu kỳ
Lá non thôi cũng tàn theo tháng
Dẫu biết sao còn lệ ướt mi
 
LÊ THỊ Ý

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003